TEK NE I GJENI TË GJITHA

Zgjedhje e duhur

CONSTRUCTION

Ndërtime kualitative

BAU MARKET

Materiale
të ndryshme
ndërtimore

PETROL

Derivate
nga kualiteti
më i lartë

RESTAURANT

Ushqime
dhe gatime
të përkryera

TRANSPORT

Transporte të ndryshme
të mallrave brenda dhe
jashtë Kosovës

Kompania “Çuni” e themeluar në shtator të vitit 2000 është njëra ndër kompanitë më të specializuara për furnizim me material, projektim dhe ekzekutim të projekteve ndërtimore.

MISIONI

Të krijojmë raporte afatgjate me klientëttanë duke ju ofruar atyre shërbimet dheproduktet më cilësore në fushën e ndërtimtarisë në tregun tonë! 

VISIONI

Të jemi zgjedhja e parë e klientit dhe të bëjmë diferencën në sektorin e ndërtimtarisë! 

VLERAT

Puna jonë udhëhiqet drejt këtyre vlerave dhe principeve të punës:

• Korrektësia          • Transparenca
• Besimi                 • Përkushtimi
• Cilësia                 • Siguria

Ndërmarja Prodhuese Shërbyese Tregtare “ÇUNI” – Landovice eshte njera nga ndermarrjet me te specializuara per furnizim me material ndertimor si dhe projektimin dhe ekzekutimin e projekteve ndertimore. Sherbimet Ndërmarja ÇUNI ofron: Arkitektura, Statika, Instalimet elektrike, Instalimet e ujësjellsit dhe kanalizimit, Instalimet makinerike Projektime Arkitektura, Statistika, Instalimet elekrtrike, Instalimet e ujësjellsit dhe kanalizimit, Instalimet makinerike Ndërtime Ndërtimet e objekteve individuale kolektive dhe afariste. (ndërtimtari të lartë dhe të ultë) Shërbime Bëjmë transportin dhe shkarkimin e madhit për klientët tanë. Kryejm hapjen e themeleve dhe bodrumeve. 

Na kontaktoni tani dhe na njoftoni se si mund të ju ndihmojmë në realizimin e projektit tuaj të ardhshëm!

Rr: Arbana pn

Prizren - Kosove 

Fax: 029 241 941 

Mob: +377 44 35 50 50  

E-mail: info@cuni-ks.info

Website: www.cuni-ks.com

PETROL

BAU MARKET

RESTAURANT

TRANSPORT

Të jemi zgjedhja e parë e klientit dhe të bëjmë diferencën në sektorin e ndërtimtarisë!  

follow us